The Wish

“Be careful what you wish for, it might come true.”

A person who once wished to have a river view house home said.
Work from home

Hãy cẩn thận với điều ước của bạn kẻo nó sẽ thành hiện thực đấy.

Một người từng ước được ở nhà view sông cho hay.