Ham vui

Bản tính ta vốn ham vui, thích tò mò cưỡi ngựa xem hoa thử mỗi thứ một chút, mà lại cứ phải rón ra rón rén, thì đời cho ta biết thế nào là rón rén.

Sau khi hứng đủ gạch đá búa rìu, ta quyết ham vui cho trọn vẹn, thì đời lại cho ta vui tới bến, còn đặt ta vào chỗ được trả tiền để mà vui. Đi làm vui hơn đi chơi, lại vẫn cưỡi ngựa xem hoa biết được thêm đủ trò mới mẻ, quên bẵng mất là đang đi làm cho đến khi nhận lương 💸

Movement choir

“Movement Choir were first conceived by Rudolf Laban, a dance theorist who studied and understood movement as personal choice inspired by the knowledge of our use of space, our engagement in relationship and the dynamics of our movement choices. The purpose of a Movement Choir is to experience the power and joy in community through dance; finding somatic empathy to one another through connection with ourselves in a collective spirit of shared movement.

We agreed to hold the Movement Choir – movement practice group – 2 sessions per week at CAB. We are looking for people who have the same passion for movement to create a Movement Choir group in Hoian. The group will work together regularly and may participate in future projects. Even if no one else joins us, we will still practice to keep the studio running and satisfy each person’s need for movement.

Personally, my perception is always “smarter” after each session related to body movement.

‘Movement Choir is not dance but creative processes and movement exploration. A movement choir’s main goal is for participants to touch and enhance their inner being. Focusing on the simplicity and beauty of the movement, as well as connecting with oneself and others. The union is formed around dance, not designed to perform to an audience but to perform for those participating. Movement choirs are very easily accessible within a community and are known to boost a sense of community morale, brightening moods, forming bonds and increasing the quality of life in an area.”

“Movement Choir không phải là múa mà là những quá trình sáng tạo và khám phá chuyển động. Chuyển động đó mang tính nhóm và tự do của nhóm nhưng vẫn giữ được cái riêng của cá nhân. Sự đồng bộ được hình thành thông qua điệu nhảy, nó không được thiết kế để trình diễn cho khán giả mà là dành cho những người tham gia. Movement Choir rất dễ tiếp cận trong cộng đồng và được biết đến với tác dụng thúc đẩy tinh thần cộng đồng, làm tâm trạng phấn chấn, hình thành sự kết nối và nâng cao chất lượng cuộc sống tại khu vực.”