Day 3

Bắt đầu làm chủ được ý đồ mà mình muốn thể hiện, quen hơn với màu và độ ẩm. Dù chưa thực sự hài lòng về đường nét nhưng ta thấy thỏa mãn về tinh thần của tổng thế.

Day 2

Clumsy

After overcoming the fears of the first day, I realized I forgot the basic elements of shape and light…

The first day

  • Không cần phải sợ sai, sợ xấu
  • Không cần phải tiếc
  • Không cần phải chấp vào vẻ bề ngoài của đối tượng

Biết thế cả rồi đấy mà để đưa nhận thức đó lên tranh thì vẫn cần phải quan sát, tưởng tượng và thực hành nhiều để vượt được qua các rào cản do tự ta dựng nên.