Không cần biết

Không cần biết nhà bạn ở đâu bố bạn làm gì.
Không cần biết bạn có bằng cấp gì, làm chỗ nào, chức vụ cao hay thấp.
Không cần biết bạn có bao tiền.
Không cần biết bạn theo môn phái nào, ngày ngồi thiền bao nhiêu giờ.
Không cần biết bạn ăn chay hay mặn, có thực dưỡng có đề tôx không.
Không cần biết…

Chỉ cần biết nhân sinh quan của bạn có đúng với thực tại hiện tiền không, hay chứa đầy giả định, suy diễn, tưởng tượng.
Thế là đủ.

Mò kim đáy bể

The Wish

“Be careful what you wish for, it might come true.”

A person who once wished to have a river view house home said.
Work from home

Hãy cẩn thận với điều ước của bạn kẻo nó sẽ thành hiện thực đấy.

Một người từng ước được ở nhà view sông cho hay.

Các tầng mơ – Tell me about your dreams

(English below)

“Không có cấp độ giác ngộ, nhưng có các cấp độ của sự mơ mộng, và mọi cấp độ đều có lớp ràng buộc riêng:

• Ở cấp độ bên ngoài của giấc mơ, bạn là một người bên trong một cơ thể, nhìn ra ngoài cơ thể vào thế giới vật chất xung quanh và liên hệ với những người khác. Bạn là nô lệ của xã hội.

• Ở mức độ sâu hơn của giấc mơ, bạn là một linh hồn chiếm giữ cơ thể và bạn liên hệ với những linh hồn khác theo các mức rung động năng lượng khác nhau. Bạn là nô lệ của năng lượng cảm xúc của bạn.

• Ở một mức độ sâu sắc hơn của giấc mơ, bạn là Ý thức / Tâm thức/ Thượng đế, một thực thể của lòng từ bi thuần khiết và tình yêu vô điều kiện, bạn là tất cả và là mọi người, là hình thức sâu sắc nhất của tình yêu. Bạn là nô lệ của tình yêu.

• Ở tầng sâu nhất của giấc mơ, bạn là Đại ngã, là Brahman, tổng thể của tất cả sự tồn tại, vượt ngoài mọi biểu hiện, bạn thực sự không là gì cả, vĩnh cửu, hình thức bình an sâu sắc nhất. Bạn là nô lệ của cái chết.

• Khi tất cả những giấc mơ chấm dứt, bạn chỉ là một con người đang sống, ăn, ngủ, đi ị, và không tưởng tượng những điều không có ở đó. Bây giờ bạn đang tự do.

Mỗi cấp độ của giấc mơ đều có niềm vui và vẻ đẹp riêng, và rất ít người đi hết con đường, bởi vì mỗi cấp độ được bao phủ bởi lớp đau khổ riêng.

Khi bạn mơ về các lớp bên ngoài, thì các lớp bên trong cũng ở đó, chúng chỉ nằm trong vô thức của bạn. Khi bạn đi từ các lớp bên ngoài về phía trung tâm, giấc mơ ngày càng trở nên vi tế hơn, bạn dần dần trở nên tự do hơn. 

Hầu hết với những người đã tỉnh thức, họ tỉnh từ một mức độ mơ này sang một mức độ mơ sâu hơn. Vì vậy, giấc mơ của họ trở nên sáng suốt hơn một chút. Nhưng tất cả vẫn chỉ là mơ.

Sự giác ngộ là sự thức tỉnh hoàn toàn khỏi giấc mơ của bạn. Đó là khi tất cả những giấc mơ chấm dứt và tâm trí không còn mơ nữa.”

_nhula.net_

“There are no levels of enlightenment, but there are levels of dreaming, and every level has its own layer of bondage, which you progressively shed as you move towards the center:

• On the outer level of dreaming, you are a person in the body, looking outside of the body into the physical world and relating to other persons. You are a slave of society.

• On a deeper level of dreaming, you are a soul occupying the body and you relate to other souls on an energetic level. You are a slave of your emotional energy.

• On a deeper still level of dreaming, you are consciousness/God, a being of pure compassion and unconditional love, you are everything and everyone, the deepest form of love. You are a slave of love.

• On the deepest level of dreaming, you are Brahman, the totality of all existence, infinity beyond manifest, you are truly nothing, eternity, the deepest form of peace. You are a slave of death.

• When all dreaming ceases, you are just a hairless monkey walking on a ball of rock, eating, pooping, living and not imagining things that are not there. You are now free.

Each level of the dream has its own amount of fun and beauty, and very few people go all the way, because each level is covered by its own layer of suffering. Embodiment of unconditional love is extremely fun and very rewarding. Being mentally dead while your body is alive is very peaceful, very restful, very blissful, that’s Buddhahood.

When you’re dreaming on the outer layers, the inner layers are there, too, they’re just in your unconscious. As you go from the outer layers towards the center, the dreaming becomes more and more subtle, you become progressively more free.

The last level, the Brahmanic level, is the most subtle. It’s almost no dreaming at all. Most people who are awake have awakened from one level of dreaming into a deeper level of dreaming. So their dreaming became a little bit more lucid. “It’s all a dream” as they say.

Enlightenment is not awakening into your dream, it is awakening from your dream, entirely. It’s when all dreaming ceases and the mind doesn’t dream anymore.”

_Artem Boytsov_

Perception

“If you’re into spirituality, and believe the person in front of you is enlightened, then lacking normal human emotional reaction to things we consider ugly, evil, traumatic, unfair will be viewed as godly and enlightened.

If you’re not into spirituality, or even if you are, you believe it’s a regular person in front of you, then lacking these reactions and signs of any emotional pain can be viewed as abhorrent, weird, emotionally closed up, pathological, psycopathic, uncanny.

It mostly depends on your pre-existing perception of that person.”

_Quora_

Kontum 4-2021

Những ngày này – Locked down in Hanoi

(English below)

Loa phường vẫn loa loa loa đều mỗi ngày.
Tập, tập, tập, vẽ vời, lên sân thượng phơi nắng chụp ảnh…
Trước khi lên đường rời Hội An, ta mang theo đồ chỉ đủ để diện vài ngày ở Hà Nội và một tuần chui vào hang, vậy mà cũng đủ dùng cho hai tháng nay, mà thấy vẫn thừa thãi. Giá thử có nửa số đồ này, hay chỉ hai bộ quần áo để thay đổi thì vẫn thấy ok, hoặc không còn bộ nào chắc cũng không sao.
Bàn mỹ phẩm bảy sắc cầu vồng ở quê đang bơ vơ, mà ta chỉ mang theo một bộ tone nude gọn gàng cũng đủ để make up ngon lành.
Dự án múa rồi cũng có kết quả sau một tháng làm việc online liên tục. Chuẩn bị bước sang một tháng mới với các hoạt động mới.
Chờ ngày quay về Hội An để hoàn thiện nốt bức acrylic đang vẽ dở. Còn tầm này thì chỉ cần ngồi yên là đã giúp ích cho đời rồi. Nhỉ.

Loudspeakers are still sooo loud all day long.
Movement practice, practice, practice, drawing, going up to the terrace to take a sunbath and take pictures…
When I left Hội An, I brought enough clothes just for a few days in Hà Nội and for a week in a cave expedition, but it was enough for two months now, and it’s still superfluous. If I have half of these items, or just two sets of clothes to change, it is still ok, or if there are no sets, it will be okay as well.
My colorful cosmetic set in Hội An was abandoned, just a minimal set of nude tone is enough to have a fresh make up look.
The dance project also had result after a month of continuous online work. I’m preparing to enter a new month with new activities.
Now I’m waiting for the day to return to Hoi An to finish the unfinished acrylic painting. In this period, just stay at home is already useful for society. Huh.

Tốt nghiệp năm 37 tuổi

“Bạn sống vì lòng tin của gia đình, của bạn bè, của xã hội, của công ty, của tôn giáo… nói chung của tất cả, trừ của người quan trọng nhất – chính bạn. Đó dường như là một việc làm ngớ ngẩn nhưng lại được cả thế giới ca tụng.

Nếu như bạn có đủ niềm tin cho chính mình thì những lời người khác nói về bạn có còn quan trọng? Nhưng vì bạn chưa bao giờ có niềm tin đó, tất cả niềm tin về bản thân mà bạn có được là vay mượn nơi người khác, nên lời nói, suy nghĩ, đánh giá của người khác là cực kì quan trọng đối với bạn. Nếu chính bạn còn không có đủ niềm tin nơi bản thân thì tại sao người khác lại phải tin bạn?

Nếu bạn không có lòng tin vào chính bạn thì cả thế giới đặt niềm tin vào bạn cũng không có nghĩa lý gì. Thậm chí nó còn là một gánh nặng khủng khiếp.

Nếu bạn có lòng tin vào chính mình thì kể cả khi thế giới không tin bạn cũng chẳng ảnh hưởng tới niềm vui sống của bạn.

Nếu bạn có lòng tin vào chính mình và thế giới lại tin bạn thế thì bạn sẽ có một sức mạnh khủng khiếp để đạt được mọi thứ. Nhưng trước lúc ấy, điều quan trọng nhất là bạn phải có niềm tin vào chính mình trước đã.

Niềm tin không phải tự nhiên mà có, nó là thứ cần được gây dựng. Nhưng cách xưa giờ chúng ta gây dựng đã sai rồi. Nó không nên được gây dựng nơi những người xung quanh, nó nên được gây dựng từ chính bạn trước tiên. Tôi không nói về loại niềm tin rằng bạn nhất định sẽ giàu có, sẽ quyền lực, sẽ nổi tiếng… Tôi đang nói về một thứ niềm tin khác: rằng bạn hoàn toàn có khả năng sống mãn nguyện, sống vui vẻ, sống hạnh phúc, sống ý nghĩa mà không cần sự công nhận và tán tụng của bất cứ ai ngoài kia.

Thứ niềm tin mà tôi nói, là tin rằng bạn sinh ra để hạnh phúc, không phải để đau khổ. Bạn sinh ra để tự lập, không phải để phụ thuộc. Bạn sinh ra để sống cuộc đời chính mình, không phải cuộc đời của người khác. Bạn sinh ra để tự kiến tạo cho đời bạn một ý nghĩa, không phải để hoàn thành ý nghĩa người khác áp lên bạn.”

_Phi Tuyết_

Khộ – Suffering

(English below)

“Khi bạn có bắt đầu nhận ra rằng bạn mới chính là người tạo ra sự khốn khổ của chính mình, thì sẽ rất khó cho bạn để tiếp tục tạo ra nó.
Thật dễ dàng để sống trong đau khổ khi bạn thấy là người khác đã tạo ra nó. Bạn có thể làm gì? Bạn bất lực. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ đổ hết trách nhiệm lên người khác.”

Osho

“Không phải cố gắng vượt qua những bài học đau khổ để loại trừ đau khổ, vì như vậy sẽ căng thẳng. Thực ra đau khổ giúp con người thấy rõ bản chất thật của nó và thấy ra nó xuất phát từ đâu. Khi con người thấu suốt đau khổ thật sự là gì thì đau có thể vẫn còn nhưng sẽ không còn khổ nữa. Khổ chỉ là thái độ tâm lý của bản ngã thôi…”
“Có những điều thực ra không khổ, chỉ vì ý muốn chống lại mà sinh ra khổ. Càng chống lại cái khổ, muốn khổ mau chấm dứt thì chỉ làm cho khổ càng gia tăng. Càng muốn thoát khổ thì càng bị khổ trói buộc, đó là thái độ ứng xử sai lầm khiến cho khổ tâm lý gia thêm vào khổ sinh lý…”

Hòa Thượng Viên Minh

“Once you realize that you are the creator of your own misery, it will be difficult for you to continue creating it.
It is easy to live in misery when you think that someone else has created it. That is why you keep blaming others for your issues.”

Osho

“You don’t have to go through painful lessons to get rid of suffering, because that would be stressful. In fact, suffering helps people see its true essence and realize where it comes from. When one understands what suffering really is, the pain may remain, but there will be no more suffering. Suffering is just a psychological attitude of the ego…”
“There are things that are not really suffering, just because of the mind wants to resist something so it gives birth to suffering. The more you resist suffering and want it to end quickly, the worse it is. The more you want to be free from suffering, the more you will be bound by it. It is a wrong attitude that makes psychological suffering add to physiological suffering…”

Venerable Vien Minh

Đạo đức

“Chỉ có người vô đạo đức mới tìm tới đạo đức. Một người hạnh phúc họ sẽ không bao giờ hỏi đạo đức là gì. Một cách tự nhiên, mỗi hành động đến từ hạnh phúc sẽ là toàn bộ đạo đức. Người ta thường nói với bạn rằng “Nếu bạn phạm tội lỗi, bạn sẽ mang đầy khổ đau”, còn tôi nói rằng “Khi bạn đau khổ, bạn sẽ mang đầy tội lỗi”. Bạn có để ý không, những người đau khổ thì mỗi hành động của họ đều mang đầy nỗi tức giận, mang đầy tội lỗi đến với người khác. Một xã hội đạo đức là một xã hội mà ở đó có nhiều người hạnh phúc, và một xã hội tội lỗi là một xã hội có rất nhiều người đau khổ.

Đạo đức mà bị trói buộc trong một khuôn mẫu nào đó chỉ là đạo đức giả. Đạo đức thật sự chỉ đến một cách tự nhiên, như bông hoa toả ra hương thơm của nó vậy, bông hoa giả chỉ có vẻ đẹp bên ngoài nhưng nó không cho bạn hương thơm của sự thật. Bởi vậy đừng cố gắng trở thành người đạo đức mà hãy hạnh phúc đi và rồi đạo đức sẽ theo sau.”

_st_