Luật pháp

Chưa cần đến lý thuyết Objectification hay phân tích diễn giải triết học xa xôi từ phương trời tây tàu nào. Chỉ cần mỗi người ý thức được về quyền của mình, có kiến thức về pháp luật thì người với người sẽ không đối xử với nhau như thể người khác là đồ vật/ công cụ của mình. Không hiểu chương trình học phổ thông gần đây có môn học nào liên quan đến pháp luật không nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s