Bàn về hôn nhân

Hội Đồng Cừu – Kênh Youtube chuyên bàn luận về các vấn đề xã hội thông qua góc nhìn triết học, lịch sử…

“Chế độ phụ hệ đơn thuần là sản phẩm của bạo lực”

“Hôn nhân là ngôi trường đầu tiên dạy trẻ về bình quyền. Trong một cuộc hôn nhân mà người phụ nữ bị xem là hàng hóa, bị xem là lệ thuộc vào đàn ông, bị xem là đương nhiên bị thống trị bởi đàn ông, nơi mà các trẻ em trai được dạy là chúng có đặc quyền không cần lý do, thì những đứa trẻ này kể cả nam lẫn nữ sẽ lớn lên và nhận thấy rằng bất bình đẳng là bình thường – bao gồm mọi loại bất bình đẳng chứ không chỉ là bất bình đẳng giới…”

“Chế độ một vợ một chồng monogamy thật ra không liên quan đến tình yêu mà được xây dựng dựa trên tư hữu tài sản. Chế độ này cho phép người đàn ông kiểm soát hoàn toàn người phụ nữ… Monogamy là công cụ để tích lũy và tập trung tư bản.”

“Những mối quan hệ mà chỉ để quan hệ tình dục không đi kèm với tình yêu lứa đôi thực sự thì cả đàn ông lẫn đàn bà đều xem nhau như đồ vật… Ham muốn của một người dành cho một người khác mà chỉ gói gọn trong vấn đề tình dục thôi thì sự mong muốn họ dành cho nhau không phải giữa tư cách người với người – giữa những thực thể có tư tuy, tình cảm. Thứ họ quan tâm đến nhau chỉ là giới tính của nhau thì cách tiếp cận này sẽ vật hóa tình yêu…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s