Về quê

Thuật lại từ lời kể của một bạn gái 12 tuổi sau khi về quê:
“Về quê ăn giỗ cả hội trẻ con bị bắt làm việc các kiểu, quét nhà, dọn bát đĩa, bê nước… lúc nào nhiều việc quá thì có mấy bà mấy cô làm cùng, còn các ông các bác đàn ông thì chả làm gì, cứ đến ăn liên tục với ngồi nói chuyện với nhau kệ bọn con làm, lại còn ngồi nhìn xong bình phẩm bọn con đứa này thế này đứa kia thế nọ. Xong có bác Y cứ cố tình sai con nhiều việc hơn đứa khác, có lúc con làm theo, lúc thì con kệ, đến khi con khó chịu quá thì vợ bác mới bảo Thôi kệ nó đi…”

Ảnh: internet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s