Anh Tèo – The Cat

(English below)

Gần đây nhà mình mới xuất hiện một anh mèo lạ. Mình đã rất ngạc nhiên vào cái ngày anh xuất hiện vì thấy anh cứ đủng đỉnh đi thẳng về phía mình, rồi dạo một vòng quanh hiên nhà, xong lại bước vào phòng ngủ như thể đây là ngôi nhà của anh vậy. Anh khác hẳn với những con mèo lạ khác mà mình từng gặp vì chúng có sự dè chừng, cảnh giác, nhiều khi là lấm lét, có lẽ bởi chúng đã gặp phải nhiều chuyện không vui trong cuộc đời. Ba mẹ con đều thích anh lắm và thống nhất đặt tên cho anh là Tèo theo như con trai mình nghĩ ra. Ông con rất sung sướng với cái tên này và bảo đến trường ai hỏi thì con sẽ kể là “Thằng Tèo nhà tôi… bla bla”.

Nếu như chó được mệnh danh là Man’s best friend thì với mình mèo phải được gọi là Man’s smartest friend. Mèo không có nhu cầu chạy theo ai và cũng không cần ai chạy theo mình. Chúng thực sự nhạy cảm và có sự tự tôn cao, ai có năng lượng bình yên tạo cảm giác an toàn thì chúng khắc tiếp cận, còn không thì miễn.

Chơi với anh Tèo xong ngẫm vui tí mà phì cười vì thấy anh giống như một người bạn đồng hành lý tưởng: đẹp trai, điềm tĩnh, từ tốn, nhạy cảm, xử sự đàng hoàng, đơn giản rõ ràng, thích là thích mà không là không. Khi ở bên cạnh nhau không ai cần phải nói câu nào mà vẫn tôn trọng và hiểu ý nhau, không phán xét, chỉ việc quan sát các hoạt động của nhau là đã đủ thấy vui. Gặp nhau thấy thích rủ ăn thì ăn, rủ ôm thì ôm, không thích thì thôi không ép nhau, không đòi hỏi gây áp lực để bắt người khác phải làm theo ý mình, ai muốn được yên đừng-làm-phiền-tôi thì để cho nhau yên… Một mối quan hệ đã vượt qua mọi nhu cầu về trao đổi ngôn ngữ, kiểm soát, vật chất, thể xác…

Đấy. Mà ngẫm thêm tí nữa thì bất cứ mối quan hệ nào cũng nên thế này chứ chả phải trai gái gì, chứ không thì mất thời gian quá. Nhỉ.

Recently, there was a strange cat in my house. I was surprised the day he appeared because he kept walking straight towards me, then walking around the porch, then entering the bedroom as if this is his house. He is different from other strange cats that I have ever met because they are cautious, alert, sometimes sneaky, perhaps because they have encountered unhappy things in life. Me and my kids liked him very much and agreed to name him Teo as my son thought up. My son was very happy with this name and told me to go to school who asked if I would say “My own Teo is… bla bla”.

If the dog is called Man’s best friend, to me, the cat must be called Man’s smartest friend. Cats do not need to run after anyone and do not need anyone to follow them. They are really sensitive and have high self-esteem, they will approach anyone who has a peaceful energy that creates a sense of security, otherwise they will run.

After playing with Mr. Teo, I thought about him and laughed because he was like an ideal companion: handsome, calm, gentle, sensitive, well-behaved, simple minded and clear about what he likes or not. When being together, no one needs to say a word but still respect and understand each other, without judgment, just observing each other’s activities is enough to be happy. When we met, if we like to eat, then eat, want to hug, then hug, if we don’t like, no one force the other, no pressure on each other to do what you want, who wants to be alone please-do-not-disturb, then leave each other alone… A relationship that transcends all needs for exchange of language, control, material, sex…

But if you think about it a little more, any relationship should be like this, not just about men & women, otherwise it is waste of our time. Right?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s