Movement choir

Chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ tổ chức Movement Choir – Nhóm thực hành chuyển động – đều đặn 2 buổi/ tuần tại CAB. Dù có thêm ai đăng ký tham gia hay không thì chúng tôi sẽ vẫn cùng nhau tập tành để duy trì hoạt động cho studio và thỏa mãn nhu cầu của mỗi người về chuyển động.

Cá nhân tôi thì luôn thấy tư duy của mình được “khôn” lên sau bất cứ buổi tập nào liên quan đến chuyển động cơ thể.

2 thoughts on “Movement choir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s