Thành tích

Đã 10 tháng kể từ ngày khởi đầu của những điều mới mẻ, định làm một bài tổng kết dài như sớ những gì ta đã làm được trong khoảng thời gian này. Vậy mà khi bắt đầu cất bút thì bỗng mọi thứ trở nên quá đỗi hiển nhiên, bình thường như cân đường hộp sữa. Ta nhận ra những “thành tích” này là điều đương nhiên có thể đạt được một cách dễ dàng của một nhân vật được gọi là Con người, không còn có gì đặc biệt hay quan trọng cả.
Để có được ngày hôm nay, ta đã phải đi mất một quãng đường dài và lãng phí quá nhiều thời gian của chính mình. Ta xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lãng phí này.
Đến giờ thì ta đã quá rõ ràng về việc nên dành thời gian của mình cho ai, cho điều gì, cứ thế mà tiếp tục thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s