Lời như đồn

Easy A – Một bộ phim hài dành cho tuổi teen mà ta thấy cực kỳ phù hợp cho những nhà đạo đức học. Xem phim mà cười sằng sặc vì thấy Lời đồn đúng là Lời như Đồn. Điểm nhấn của bộ phim là phụ huynh của nhân vật chính, nghe con gái thú nhận toàn chuyện “tày trời” mà từ đầu đến cuối phim không một lời phán xét, chỉ lắng nghe và đồng hành cùng con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s