Những ngày này – Locked down in Hanoi

(English below)

Loa phường vẫn loa loa loa đều mỗi ngày.
Tập, tập, tập, vẽ vời, lên sân thượng phơi nắng chụp ảnh…
Trước khi lên đường rời Hội An, ta mang theo đồ chỉ đủ để diện vài ngày ở Hà Nội và một tuần chui vào hang, vậy mà cũng đủ dùng cho hai tháng nay, mà thấy vẫn thừa thãi. Giá thử có nửa số đồ này, hay chỉ hai bộ quần áo để thay đổi thì vẫn thấy ok, hoặc không còn bộ nào chắc cũng không sao.
Bàn mỹ phẩm bảy sắc cầu vồng ở quê đang bơ vơ, mà ta chỉ mang theo một bộ tone nude gọn gàng cũng đủ để make up ngon lành.
Dự án múa rồi cũng có kết quả sau một tháng làm việc online liên tục. Chuẩn bị bước sang một tháng mới với các hoạt động mới.
Chờ ngày quay về Hội An để hoàn thiện nốt bức acrylic đang vẽ dở. Còn tầm này thì chỉ cần ngồi yên là đã giúp ích cho đời rồi. Nhỉ.

Loudspeakers are still sooo loud all day long.
Movement practice, practice, practice, drawing, going up to the terrace to take a sunbath and take pictures…
When I left Hội An, I brought enough clothes just for a few days in Hà Nội and for a week in a cave expedition, but it was enough for two months now, and it’s still superfluous. If I have half of these items, or just two sets of clothes to change, it is still ok, or if there are no sets, it will be okay as well.
My colorful cosmetic set in Hội An was abandoned, just a minimal set of nude tone is enough to have a fresh make up look.
The dance project also had result after a month of continuous online work. I’m preparing to enter a new month with new activities.
Now I’m waiting for the day to return to Hoi An to finish the unfinished acrylic painting. In this period, just stay at home is already useful for society. Huh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s