Đạo đức

“Chỉ có người vô đạo đức mới tìm tới đạo đức. Một người hạnh phúc họ sẽ không bao giờ hỏi đạo đức là gì. Một cách tự nhiên, mỗi hành động đến từ hạnh phúc sẽ là toàn bộ đạo đức. Người ta thường nói với bạn rằng “Nếu bạn phạm tội lỗi, bạn sẽ mang đầy khổ đau”, còn tôi nói rằng “Khi bạn đau khổ, bạn sẽ mang đầy tội lỗi”. Bạn có để ý không, những người đau khổ thì mỗi hành động của họ đều mang đầy nỗi tức giận, mang đầy tội lỗi đến với người khác. Một xã hội đạo đức là một xã hội mà ở đó có nhiều người hạnh phúc, và một xã hội tội lỗi là một xã hội có rất nhiều người đau khổ.

Đạo đức mà bị trói buộc trong một khuôn mẫu nào đó chỉ là đạo đức giả. Đạo đức thật sự chỉ đến một cách tự nhiên, như bông hoa toả ra hương thơm của nó vậy, bông hoa giả chỉ có vẻ đẹp bên ngoài nhưng nó không cho bạn hương thơm của sự thật. Bởi vậy đừng cố gắng trở thành người đạo đức mà hãy hạnh phúc đi và rồi đạo đức sẽ theo sau.”

_st_

2 thoughts on “Đạo đức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s