Tập làm Haiku

Trèo cao lên cây
Ngồi đây đón nắng
Không sợ ngã đau

5-7-5
Trèo cao lên cây to
Ngồi đây đón nắng vàng rực rỡ
Không sợ bị ngã đau
23.7.2021

Trưa hè nắng
Đường phố vắng
Virus bay nơi đâu

5-7-5
Trưa hè nắng chang chang
Đường phố vắng tanh không bóng người
Virus bay nơi đâu
13.8.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s