Tập làm thơ Haiku

Trèo cao lên cây to
Ngồi đây đón nắng vàng rực rỡ
Không sợ bị ngã đau
23.7.2021

Trưa hè nắng chang chang
Đường phố vắng tanh không bóng người
Virus bay nơi đâu
13.8.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s