Pole dance

Khóa học bắt đầu chưa lâu đã phải bỏ dở vì mùa mưa bão đến, cộng với quãng đường di chuyển dài gặp nhiều bất tiện, rồi thì liên tiếp các đợt dịch dã… Chưa biết ngày nào mới có cơ hội tập lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s