After a diving day

Sau khi đi lặn về thì làm gì? Thì đi lang thang ra bãi đá view biển rồi làm gì thì làm thôi. Thấy cuộc đời mình đàng hoàng hơn, to đẹp hơn bao giờ hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s