Pleiku by night

Phòng trà super cute, ai thích thì đăng ký lên sân khấu hát cho mọi người nhảy, màn hình chữ to sẵn sàng phục vụ. Khán giả lần lượt lấy hoa (giả) của phòng trà lên tặng ca sĩ trước khi hát. Ca sĩ hát xong hoa lại được quay vòng để tặng người tiếp theo. Nói chuyện với mấy người thì đều là từ các thành phố khác đến đây giao lưu. Chỉ có điều là phòng trà nghỉ hơi sớm nên ai đến muộn thấy hơi hẫng hụt 😅

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s