Day 3

Bắt đầu làm chủ được ý đồ mà mình muốn thể hiện, quen hơn với màu và độ ẩm. Dù chưa thực sự hài lòng về đường nét nhưng ta thấy thỏa mãn về tinh thần của tổng thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s