Sự thật

Có những lời dối trá trắng trợn mà thay vì cảm thấy bức xúc, ta dần nhận ra rằng người nói không có khả năng phân biệt phải trái và họ tin sự dối trá đó chính là sự thật.

Có những người đi xin lời khuyên chỉ để tìm đồng minh mà củng cố thêm định kiến của họ chứ không phải để tìm hiểu, học hỏi hay muốn phát triển tư duy. Họ sẽ nhất định không chịu hiểu những gì đi ngược lại khuôn khổ sẵn có, nên dù có khuyên họ điều gì thì cũng là vô ích và lãng phí thời gian của mình.

Có những sự xuyên tạc sai lệch mà thay vì đi thanh minh, ta dần nhận ra người ta xuyên tạc theo trình độ nhận thức của họ.

Có những câu chuyện được xây dựng nên từ định kiến và trí tưởng tượng mà thay vì cảm thấy khó chịu, ta lại thấy đó là những câu chuyện hài.

Có những vở kịch mà trước đây ta vẫn lót dép ngồi xem các nhân vật tự biên tự diễn trong ảo tưởng, đến giờ ta cũng chẳng còn hứng thú xem tiếp.

Việc của ta là gì? Là tôn trọng và chúc các nhân vật cùng vui.

Ảnh: khi Sự thật được phơi bày qua trí Tưởng tượng 😌

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s