Buồn & Vui

Ngồi chứng kiến cuộc tranh luận không có hồi kết của hai người bạn ngoài quán, ta chỉ biết nghe và ăn uống tì tì. Cho đến khi bạn A bảo bạn nói 🦧🌾🐞🦋💖 vì muốn B thay đổi, và vì rất yêu quý B, nên muốn thấy B và mọi người cùng phải vui. Lúc này ta mới lên tiếng hỏi rằng tại sao A lại muốn thay đổi người khác trong khi họ không có nhu cầy thay đổi? Tại sao yêu quý ai thì lại không thể chấp nhận con người của họ là như vậy? Và ta thấy mấu chốt vấn đề của cuộc tranh luận này ở chỗ A cứ muốn mọi người phải vui, tại sao Vui mới là đúng còn Buồn là không được? Trong khi niềm vui và nỗi buồn có giá trị ngang nhau, chúng như hai mặt của đồng xu mà thôi. Mà trên đời này chẳng có gì Đúng hay Sai. Nhiều khi nỗi buồn cũng cần thiết cho sự trưởng thành và phát triển của mỗi người.

Cuộc tranh luận đến đây là kết thúc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s