Calm Whale

… luôn là kênh ta lựa chọn khi tâm trạng cảm thấy khó chịu với mọi thể loại nhạc. Và nhớ trả tiền cho spotify premium để khỏi phải nghe quảng cáo “nhà tôi 3 đời bị táo bón” khi đang chill.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s