Tập tành

Tập chuyển động mà không biết làm gì tiếp với tay chân cơ thể thì ta chuyển sang dùng tóc thôi. Làm sao để tóc bay cho đẹp, bay đúng hướng ta muốn, bay mà không che mất mặt… đúng là chóng hết cả mẹt 🙄

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s